מדיניות פרטיות

כללי: בעת השימוש באתר הסטודיו "דניאל סטודיו לתנועה" נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע: חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של "דניאל סטודיו לתנועה" באחריותו.

השימוש במידע: שימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת

א. ליצור עמך קשר למסירת פרטים אודות הסטודיו והרשמה אליו

ב. לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום

ג. לעדכן אותך בפעילויות הסטודיו

דיוור ישיר אלקטרוני: "דניאל סטודיו לתנועה" מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע אודות פעילותו. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.  הסטודיו לא ימסור את פרטייך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי:  הסטודיו לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .